Pojazdy Asenizacyjne


Pojazdy asenizacyjne służą do wywozu odpadów ciekłych i wykorzystywane są na obszarach które nie posiadają kanalizacji. Wymagania dla tego typu pojazdów określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193 poz. 1617)