Pojazdy Asenizacyjne


Pojazdy asenizacyjne służą do wywozu odpadów ciekłych i wykorzystywane są na obszarach które nie posiadają kanalizacji. Wymagania dla tego typu pojazdów określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193 poz. 1617)

Skontaktuj się z nami

E-mail: info@MercedesyUzywane.pl
Tel. +48 33 815 01 13
Dział sprzedaży +48 510 137 129
Dział administracyjny: +48 517 976 382
Dział techniczny +48 519 868 513 lub 789 206 053