MercedesyUzywane.pl
w Polsce od 1998 roku
MARTRUCK Sp z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 471
43-382 Bielsko-Biała
KRS 0000307038, NIP: 547-20-85-130
Oddział
ul. Londzina 47
43-382 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 815 01 13
+48 510 137 129

Email:

Przedstawiciel
Robert Stelmaszczyk
Ul. Hauke Boska 9
25-217 Kielce
Tel. +48 519 868 513
Email: