MercedesyUzywane.pl
w Polsce od 1998 roku

Pojazdy zastępcze

Jeżeli Państwa samochód został uszkodzony w wyniku wypadku drogowego z winy innego kierowcy macie Państwo prawo wynająć samochód na czas naprawy na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

 W tym celu powinniście Państwo udać się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, przedstawić na piśmie oświadczenie, że uszkodzony samochód był niezbędny do wykonywania pracy, działalności gospodarczej lub ze względu na stan zdrowia i jego brak spowoduje określone straty finansowe lub zdrowotne.

 Pismo takie powinno zostać złożone za potwierdzeniem w Zakładzie Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji. Należy pamiętać, że przysługuje Państwu samochód niższej lub tej samej klasy.

                                          

Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks cywilny art. 361, 363 i 415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 r. DU nr 26 poz. 310 w sprawie OC) ubezpieczyciel w zakresie OC zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody.

Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego samochodu oraz wypożyczenie samochodu zastępczego
to jedynie podstawowe roszczenia, które można zgłosić. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 24.03.2000r.