Transport Złomu


Zapraszamy do kontaktu z nami Firmy zajmujące się składowanie złomu, które chcą poszerzyć swoją działalność o transport tego surowca od swoich Klientów oraz Firmy zajmujące się transportem złomu, które chcą wymienić swoją flotę.

Skontaktuj się z nami

E-mail: info@MercedesyUzywane.pl
Tel. +48 33 815 01 13
Dział sprzedaży +48 510 137 129
Dział administracyjny: +48 517 976 382
Dział techniczny +48 519 868 513 lub 789 206 053