Transport Złomu


Zapraszamy do kontaktu z nami Firmy zajmujące się składowanie złomu, które chcą poszerzyć swoją działalność o transport tego surowca od swoich Klientów oraz Firmy zajmujące się transportem złomu, które chcą wymienić swoją flotę.